Kế hoạch số 109/KH-LĐLĐ ngày 6/12/2022 Tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn năm 2022

KH 109 TONG KET06-12-20221.signed

Categories: