Kế hoạch số 107/KH-LĐLĐ ngày 01/12/2022 Rà soát củng cố hoạt động Công đoàn cơ sở năm 2023

KH 107 RA SOAT CUNG CO HD CDCS NAM 202301-12-20221.signed

Categories: