Kế hoạch số 105/KH-LĐLĐ ngày 28/11/2022 về tổ chức đại hội công đoàn cơ sở tiến tới đại hội đại biểu Công đoàn thành phố Thủ Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Categories: