Kế hoạch số 100/KH-LĐLĐ ngày 9/11/2022 Vận động tiếp xúc các CĐCS có công văn đề nghị giải thể không tham gia hoạt động Công đoàn trên địa bàn thành phố Thủ Đức

KH 10017-11-20221

Categories: