Kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ ngày 07/3/2023 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ và Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 trong các đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn

KH 9 HD 8.307-03-20231

Categories: