Kế hoạch số 05/KH-LĐLĐ ngày 30/01/2023 Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023) và mừng Xuân Quý Mão 2023

KH 5 TUYEN TRUYEN 3.230-01-20231.signed

Categories: