Giấy mời số 04, 05/GM-LĐLĐ tham dự Hội nghị Hướng dẫn thực hiện Quyết định 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/01/2023 của Tổng Liên đoàn và Công văn số 82/LĐLĐ-TC ngày 08/02/2023 của LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

GM 04 HD CV SO 8215-02-20231.signed GM 5 HD TH CV 8215-02-20231

Categories: