Công văn số 75/LĐLĐ ngày 06/02/2023 Tuyên truyền các tác phẩm trong chương trình quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

CV 75 VV TUYEN TRUYEN TAC PHAM AM NHAC06-02-20231.signed

Categories: