Công văn số 309/LĐLĐ ngày 12/3/2024 vận động đoàn viên, người lao động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Mình – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

CV 309 VAN DONG DV, NLD TG HT TRUC TUYEN CHIEN THANG DIEN BIEN PHU..12-02-20241.signed

Categories: