Công văn số 253/LĐLĐ ngày 7/3/2023 về cung cấp nội dung góp ý văn kiện Đại hội Công đoàn thành phố Thủ Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028

CV 253 CUNG CAP NOI DUNG GOP Y VK DHCD TD07-03-20231.signed

Categories: