Công văn 654/LĐLĐ về việc lùi đóng kinh phí Công đoàn đối với doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng

CV 654 VV LUI DONG KPCD DV DN BI CAT, GIAM DON HANG18-09-20231.signed

Categories: