Vũ Thị Gấm

Vũ Thị Gấm

– Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Chủ tịch CĐCS, Nhân viên Công ty TNHH MTV DVCI Quận 2
– Ngày/tháng/năm sinh: 09/03/1978
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Xã Giao Hương, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định
– Ngày vào Đảng: 20/11/2012
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp, CN Quản trị kinh doanh.
– Trình độ Chính trị: Sơ cấp
– Ngoại ngữ: Anh văn – A
– Tham gia Ban Chấp hành: Tái cử

Categories:

About Author