Võ Nguyễn Phương Trinh

Võ Nguyễn Phương Trinh

– Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng phòng Kinh tế
– Ngày/tháng/năm sinh: 21/3/1985
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Long Trường, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM
– Ngày vào Đảng: 19/08/2009
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: ThS Kinh tế chính trị
– Trình độ Chính trị: Cao cấp
– Ngoại ngữ: Anh văn – B
– Tham gia Ban Chấp hành: Tái cử

Categories:

About Author