Võ Minh Thanh Tùng

Võ Minh Thanh Tùng

– Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy Thủ Đức, Chủ tịch
– Ngày/tháng/năm sinh: 08/03/1978
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Trung Hiếu, Vũng Liêm,Vĩnh Long
– Ngày vào Đảng: 23/11/2005
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: ThS Chính trị học; CN Luật; CN chính trị
– Trình độ Chính trị: Cao cấp
– Ngoại ngữ: Anh văn – B1
– Tham gia Ban Chấp hành: Tái cử

Categories: