Trịnh Tiến Thịnh

Trịnh Tiến Thịnh

– Chức vụ: Chuyên viên phòng Giáo dục và đào tạo
– Ngày/tháng/năm sinh: 17/11/1981
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Tân Hiệp A, Tân Hiệp, Kiên Giang
– Ngày vào Đảng: 25/01/2013
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: ThS giáo dục học
– Trình độ Chính trị: Trung cấp
– Ngoại ngữ: Anh văn – B
– Tham gia Ban Chấp hành: Tái cử

Categories:

About Author