Trần Thị Thúy Hằng

Trần Thị Thúy Hằng

– Chức vụ: Chủ tịch CĐCS, Trưởng phòng Đào tạo Trường cao đẳng Kỹ Nghệ II
– Ngày/tháng/năm sinh: 18/10/1976
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Hiệp thạnh, Châu thành, Long an
– Ngày vào Đảng: 19/05/2021
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: ThS giáo dục
– Trình độ Chính trị: Trung cấp
– Ngoại ngữ: Anh văn – C
– Tham gia Ban Chấp hành: Lần đầu

Categories: