Trần Quốc Hường

Trần Quốc Hường

– Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Chủ tịch CĐCS
, Trưởng phòng CN Công ty TNHH dệt may Thái Dương Việt Nam
– Ngày/tháng/năm sinh: 11/11/1983
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Ninh Diêm, Ninh Hoà, Khánh Hoà
– Ngày vào Đảng: 19/05/2015
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử viễn thông
– Trình độ Chính trị: Sơ cấp
– Ngoại ngữ: Anh văn – B
– Tham gia Ban Chấp hành: Tái cử

Categories:

About Author