Trần Phương Nam

Trần Phương Nam

– Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Chủ tịch CĐCS
, Phó Chủ tịch UBND Phường Thảo Điền
– Ngày/tháng/năm sinh: 19/06/1978
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Thảo Điền, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
– Ngày vào Đảng: 15/10/2005
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: Cứ nhân Luật, CN Chính trị
– Trình độ Chính trị: Cao cấp
– Ngoại ngữ: Anh văn – B
– Tham gia Ban Chấp hành: Tái cử

Categories: