Phù Thúy Bình

Phù Thúy Bình

– Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
– Ngày/tháng/năm sinh: 23/09/1976
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
– Ngày vào Đảng: 02/02/2018
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: CN Anh văn
– Trình độ Chính trị: Trung cấp
– Ngoại ngữ: Anh văn – CN
– Tham gia Ban Chấp hành: Tái cử

Categories: