Phan Thị Thiện

Phan Thị Thiện

– Chức vụ: Chủ tịch CĐCS, Kế toán trưởng Công ty TNHH SX TM Long Cường
– Ngày/tháng/năm sinh: 29/10/1982
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Xã Hoằng Châu- Huyện Hoằng Hoá.Tình Thanh Hoá
– Ngày vào Đảng: Không
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế
– Trình độ Chính trị: x
– Ngoại ngữ: Anh văn – B
– Tham gia Ban Chấp hành: Lần đầu

Categories:

About Author