Phạm Văn Có

Phạm Văn Có

– Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Chủ tịch CĐCS, Nhân viên HCNS Công ty CP may Sài Gòn 3
– Ngày/tháng/năm sinh: 11/07/1969
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
– Ngày vào Đảng: 13/01/1997
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán
– Trình độ Chính trị: Sơ cấp
– Ngoại ngữ: Anh văn – B
– Tham gia Ban Chấp hành: Tái cử

Categories:

About Author