Phạm Thị Ánh Tuyết

Phạm Thị Ánh Tuyết

– Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Chủ tịch CĐCS, Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản
– Ngày/tháng/năm sinh: 25/11/1981
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Đông Hải 2, Hải An, Tp.Hải Phòng
– Ngày vào Đảng: 02/11/2010
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: CN Sư phạm Ngữ văn
– Trình độ Chính trị: Trung cấp
– Ngoại ngữ: Anh văn – B
– Tham gia Ban Chấp hành: Tái cử

Categories:

About Author