Nguyễn Viết Nhân

Nguyễn Viết Nhân

– Chức vụ: Phó Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam
– Ngày/tháng/năm sinh: 15/10/1978
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Thị trấn Diên Sanh, Hải Lăng, Quảng Trị
– Ngày vào Đảng: 05/09/2014
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: CN Quản trị Kinh doanh
– Trình độ Chính trị: Sơ cấp
– Ngoại ngữ:
– Tham gia Ban Chấp hành: Lần đầu

Categories:

About Author