Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Tiến Dũng

– Chức vụ: Chủ tịch CĐCS (chuyên trách) Công ty TNHH liên doanh Hoa Việt
– Ngày/tháng/năm sinh: 26/12/1966
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An
– Ngày vào Đảng: Không
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: Trung cấp kỹ thuật
– Trình độ Chính trị: x
– Ngoại ngữ:
– Tham gia Ban Chấp hành: Lần đầu

Categories: