Nguyễn Thị Tuyến

Nguyễn Thị Tuyến

– Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Phụ trách công tác tổ chức
– Ngày/tháng/năm sinh: 20/11/1984
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
– Ngày vào Đảng: 22/12/2013
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: CN Xã hội học; CN Tư tưởng văn hóa
– Trình độ Chính trị: Trung cấp
– Ngoại ngữ: Anh văn – B
– Tham gia Ban Chấp hành: Tái cử

Categories: