Nguyễn Thị Kim Loan

Nguyễn Thị Kim Loan

– Chức vụ: Công nhân cắt bậc 5/7 Công ty CP sản xuất kinh doanh Sơn Kim
– Ngày/tháng/năm sinh: 05/01/1979
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Thừa Thiên Huế
– Ngày vào Đảng: Không
– Trình độ học vấn: 06/12
– Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật cắt
– Trình độ Chính trị: x
– Ngoại ngữ:
– Tham gia Ban Chấp hành: Lần đầu

Categories:

About Author