Nguyễn Thị Hồng Thủy

Nguyễn Thị Hồng Thủy

– Chức vụ: Chủ tịch CĐCS, Phó Chủ tịch UBND Phường Linh Xuân
– Ngày/tháng/năm sinh: 18/7/1990
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Linh Xuân, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM
– Ngày vào Đảng: 16/01/2013
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: CN Luật
– Trình độ Chính trị: Cao cấp
– Ngoại ngữ: Anh văn – B
– Tham gia Ban Chấp hành: Lần đầu

Categories:

About Author