Nguyễn Thanh Xuân

Nguyễn Thanh Xuân

– Chức vụ: Phó Chủ tịch, Giám đốc NVH Lao động
– Ngày/tháng/năm sinh: 28/01/1982
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
– Ngày vào Đảng: 25/07/2007
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: CN Luật, CN Kinh tế vận tải biển
– Trình độ Chính trị: Cao cấp
– Ngoại ngữ: Anh văn – B
– Tham gia Ban Chấp hành: Tái cử

Categories: