Nguyễn Thanh Thùy

Nguyễn Thanh Thùy

– Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Phụ trách công tác văn phòng
– Ngày/tháng/năm sinh: 03/09/1985
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Linh Đông, Thủ Đức, Tp.HCM
– Ngày vào Đảng: 02/12/2015
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: CN Kế toán
– Trình độ Chính trị: Trung cấp
– Ngoại ngữ: Anh văn – B
– Tham gia Ban Chấp hành: Tái cử

Categories:

About Author