Nguyễn Quang Duẫn

Nguyễn Quang Duẫn

– Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Chủ tịch CĐCS, Giám đốc Nhà máy – Công ty CP thiết bị giáo dục Minh Đức
– Ngày/tháng/năm sinh: 27/1/1972
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Ninh Diêm, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa
– Ngày vào Đảng: 27/08/2010
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: Trung cấp nông nghiệp
– Trình độ Chính trị: Sơ cấp
– Ngoại ngữ:
– Tham gia Ban Chấp hành: Tái cử

Categories:

About Author