Nguyễn Phi Khanh

Nguyễn Phi Khanh

– Chức vụ: Trưởng phòng kiểm tra thuế số 2, Chủ tịch CĐCS
– Ngày/tháng/năm sinh: 11/01/1979
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
– Ngày vào Đảng: 22/12/2012
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: ThS Tài chính ngân hàng
– Trình độ Chính trị: Trung cấp
– Ngoại ngữ: Anh văn – C
– Tham gia Ban Chấp hành: Lần đầu

Categories:

About Author