Nguyễn Ngọc Tráng

Nguyễn Ngọc Tráng

– Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Chủ tịch CĐCS, Quản lý sản xuất Công ty CP SXKD Sơn Kim
– Ngày/tháng/năm sinh: 11/04/1972
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh
– Ngày vào Đảng: 13/06/2014
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: Trung cấp May Công nghiệp
– Trình độ Chính trị: Sơ cấp
– Ngoại ngữ:
– Tham gia Ban Chấp hành: Tái cử

Categories:

About Author