Nguyễn Hữu Thắng

Nguyễn Hữu Thắng

– Chức vụ: Chủ tịch CĐCS, Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản 1
– Ngày/tháng/năm sinh: 26/02/1995
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Thạch Hóa – Tuyên Hóa – Quảng Bình
– Ngày vào Đảng: 19/08/2020
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: CN Sư phạm Lịch sử
– Trình độ Chính trị: Sơ cấp
– Ngoại ngữ: Anh văn – A2
– Tham gia Ban Chấp hành: Lần đầu

Categories:

About Author