Nguyễn Hạnh Thảo

Nguyễn Hạnh Thảo

– Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
– Ngày/tháng/năm sinh: 22/02/1974
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Tam Bình, Tp.Thủ Đức, TpHCM
– Ngày vào Đảng: 10/07/2000
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
– Trình độ Chính trị: Cao cấp
– Ngoại ngữ: Anh văn – B1
– Tham gia Ban Chấp hành: Tái cử

Categories:

About Author