Nguyễn Đình Cường

Nguyễn Đình Cường

– Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực
– Ngày/tháng/năm sinh: 05/10/1970
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: xã Tăng Nhơn Phú, huyện Thủ Đức, Tp.HCM
– Ngày vào Đảng: 10/04/2000
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: CN Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; CN Hành chính
– Trình độ Chính trị: Cao cấp
– Ngoại ngữ: Anh văn – B
– Tham gia Ban Chấp hành: Tái cử

Categories: