Ngô Đắc Thành

Ngô Đắc Thành

– Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Chủ tịch CĐCS, Giám sát bán hàng công ty TNHH NGK Coca-Cola Việt Nam
– Ngày/tháng/năm sinh: 27/12/1973
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên
– Ngày vào Đảng: 24/07/2009
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: CN Anh Văn; CN Quản trị kinh doanh
– Trình độ Chính trị: Trung cấp
– Ngoại ngữ: Anh văn – CN
– Tham gia Ban Chấp hành: Tái cử

Categories:

About Author