Lê Trần Hồng Ân

Lê Trần Hồng Ân

– Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch CĐCS, Chủ tịch UB.MTTT VN phường Phước Long A
– Ngày/tháng/năm sinh: 24/01/1982
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Đại Hòa, Đại Lộc, Quảng Nam
– Ngày vào Đảng: 30/03/2011
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế, CN chính trị học
– Trình độ Chính trị: Trung cấp
– Ngoại ngữ: Anh văn – B
– Tham gia Ban Chấp hành: Tái cử

Categories:

About Author