Lê Thị Bấc

Lê Thị Bấc

– Chức vụ: Phó Chủ tịch UB. MTTQ Việt Nam Tp.Thủ Đức
– Ngày/tháng/năm sinh: 06/01/1973
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Linh Đông, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM
– Ngày vào Đảng: 19/05/2010
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: CN Luật, CN Hành chính
– Trình độ Chính trị: Cao cấp
– Ngoại ngữ: Anh văn – B
– Tham gia Ban Chấp hành: Lần đầu

Categories:

About Author