Lê Ngọc Điệp

Lê Ngọc Điệp

– Chức vụ: Phó Chủ tịch CĐCS công ty TNHH sản xuất Cân Nhơn Hòa
– Ngày/tháng/năm sinh: 13/08/1981
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Đức Giang, Đức Thọ, Hà Tĩnh
– Ngày vào Đảng: 10/11/2002
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: CN Quản trị nhân lực
– Trình độ Chính trị: Sơ cấp
– Ngoại ngữ: Anh văn – A
– Tham gia Ban Chấp hành: Lần đầu

Categories: