Hoàng Thị Kim Hương

Hoàng Thị Kim Hương

– Chức vụ: Chuyên trách, Phụ trách công tác tuyên giáo
– Ngày/tháng/năm sinh: 21/04/1990
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Đồng Thành, Yên Thành, Nghệ An
Chuyên trách
– Ngày vào Đảng: 20/04/2016
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: CN Sư phạm âm nhạc
– Trình độ Chính trị: Trung cấp
– Ngoại ngữ: Anh văn – B
– Tham gia Ban Chấp hành: Lần đầu

Categories: