Dương Hoàng Chinh

Dương Hoàng Chinh

– Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp
– Ngày/tháng/năm sinh: 05/12/1972
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Xã Hoà Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
– Ngày vào Đảng: 20/8/1997
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
– Trình độ Chính trị: Cao cấp
– Ngoại ngữ: Anh văn – CN
– Tham gia Ban Chấp hành: Tái cử

Categories:

About Author