Đoàn Phương Thảo

Đoàn Phương Thảo

– Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Phụ trách công tác chính sách pháp luật
– Ngày/tháng/năm sinh: 17/1/1970
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Tăng Nhơn Phú, huyện Thủ Đức, Tp.HCM
– Ngày vào Đảng: 03/02/2002
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: CN Hành chính
– Trình độ Chính trị: Cao cấp
– Ngoại ngữ: Anh văn – A
– Tham gia Ban Chấp hành: Tái cử

Categories:

About Author