Đỗ Thành Non

Đỗ Thành Non

– Chức vụ: Chuyên trách, Phụ trách công tác tổ chức
– Ngày/tháng/năm sinh: 13/04/1986
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
– Ngày vào Đảng: 04/10/2009
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: CN Luật; CN Hành chính
– Trình độ Chính trị: Trung cấp
– Ngoại ngữ: Anh văn – B
– Tham gia Ban Chấp hành: Lần đầu

Categories: