Đặng Thị Anh Thư

Đặng Thị Anh Thư

– Chức vụ: Chủ tịch NĐCS, Giáo viên trường mầm non Hoa Xuân
– Ngày/tháng/năm sinh: 21/01/1970
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Mỹ Bình ,Tp. Long Xuyên, An Giang
– Ngày vào Đảng: Không
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: CN Xã hội học
– Trình độ Chính trị: Trung cấp
– Ngoại ngữ: Anh văn – B
– Tham gia Ban Chấp hành: Lần đầu

Categories:

About Author