I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

Cán bộ Công đoàn đang công tác tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức, bao gồm:

– Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

– Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, Ban Nữ công.

– Các đồng chí Tổ trưởng (Tổ phó) công đoàn; cán bộ công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên (nếu có).

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Khai mạc:

– Thời gian: lúc 08 giờ 00 phút, ngày 12/5/2024 (Chủ Nhật).

– Địa điểm: Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II (số 502 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, thành phố Thủ Đức).

– Đối tượng: Cán bộ Công đoàn thuộc khối Ủy ban nhân dân 34 Phường.

2. Vòng thi trực tuyến kiến thức chung:

Đợt 1: từ 00 giờ, ngày 13/5/2024 đến 00 giờ, ngày 23/5/2024 (Bảng A).

Đợt 2: từ 00 giờ, ngày 23/5/2024 đến 00 giờ, ngày 02/6/2024 (Bảng B).

Đợt 3: từ 00 giờ, ngày 02/6/2024 đến 00 giờ, ngày 13/6/2024 (Bảng C).

3. Vòng thi xử lý tình huống và năng khiếu:

– Thời gian: lúc 07 giờ 30 phút, ngày 20/7/2024 (thứ 7).

– Địa điểm: Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức (số 17 Lê Quý Đôn, Bình Thọ, thành phố Thủ Đức).

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng bao gồm: tiền thưởng và Giấy khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích cao ở mỗi bảng.

1. Đối với cá nhân: chia làm 03 bảng, cụ thể:

– Giải nhất:                       1.500.000 đồng/giải (01 giải/bảng).

– Giải nhì:                         1.000.000 đồng/giải (01 giải/bảng).

– Giải ba:                          800.000 đồng/giải (03 giải/bảng).

– Giải khuyến khích:           500.000 đồng/giải (10 giải/bảng).

2. Đối với tập thể: chia làm 03 bảng, cụ thể:

– Giải nhất:                       4.000.000 đồng/giải (01 giải/bảng).

– Giải nhì:                         3.000.000 đồng/giải (01 giải/bảng).

– Giải ba:                          2.000.000 đồng/giải (01 giải/bảng).

– Giải khuyến khích:           1.000.000 đồng/giải (07 giải/ 03 bảng).

Tùy theo số lượng và tình hình tham gia, Ban Tổ chức sẽ cơ cấu lại số lượng các giải thưởng cho phù hợp.

Cuộc Thi Sẽ Kết Thúc Trong

03Ngày 14Giờ 45Phút 38Giây

Bắt đầu

00 giờ

13/05/2024

Kết thúc

00 giờ

23/05/2024

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

Cán bộ Công đoàn đang công tác tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức, bao gồm:

– Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

– Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, Ban Nữ công.

– Các đồng chí Tổ trưởng (Tổ phó) công đoàn; cán bộ công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên (nếu có).

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Khai mạc:

– Thời gian: lúc 08 giờ 00 phút, ngày 12/5/2024 (Chủ Nhật).

– Địa điểm: Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II (số 502 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, thành phố Thủ Đức).

– Đối tượng: Cán bộ Công đoàn thuộc khối Ủy ban nhân dân 34 Phường.

2. Vòng thi trực tuyến kiến thức chung:

Đợt 1: từ 00 giờ, ngày 13/5/2024 đến 00 giờ, ngày 23/5/2024 (Bảng A).

Đợt 2: từ 00 giờ, ngày 23/5/2024 đến 00 giờ, ngày 02/6/2024 (Bảng B).

Đợt 3: từ 00 giờ, ngày 02/6/2024 đến 00 giờ, ngày 13/6/2024 (Bảng C).

3. Vòng thi xử lý tình huống và năng khiếu:

– Thời gian: lúc 07 giờ 30 phút, ngày 20/7/2024 (thứ 7).

– Địa điểm: Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức (số 17 Lê Quý Đôn, Bình Thọ, thành phố Thủ Đức).

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng bao gồm: tiền thưởng và Giấy khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích cao ở mỗi bảng.

1. Đối với cá nhân: chia làm 03 bảng, cụ thể:

– Giải nhất:                       1.500.000 đồng/giải (01 giải/bảng).

– Giải nhì:                         1.000.000 đồng/giải (01 giải/bảng).

– Giải ba:                          800.000 đồng/giải (03 giải/bảng).

– Giải khuyến khích:           500.000 đồng/giải (10 giải/bảng).

2. Đối với tập thể: chia làm 03 bảng, cụ thể:

– Giải nhất:                       4.000.000 đồng/giải (01 giải/bảng).

– Giải nhì:                         3.000.000 đồng/giải (01 giải/bảng).

– Giải ba:                          2.000.000 đồng/giải (01 giải/bảng).

– Giải khuyến khích:           1.000.000 đồng/giải (07 giải/ 03 bảng).

Tùy theo số lượng và tình hình tham gia, Ban Tổ chức sẽ cơ cấu lại số lượng các giải thưởng cho phù hợp.

Cuộc Thi Sẽ Kết Thúc Trong

13Ngày 14Giờ 45Phút 38Giây

Bắt đầu

00 giờ

23/05/2024

Kết thúc

00 giờ

02/06/2024

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

Cán bộ Công đoàn đang công tác tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức, bao gồm:

– Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

– Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, Ban Nữ công.

– Các đồng chí Tổ trưởng (Tổ phó) công đoàn; cán bộ công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên (nếu có).

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Khai mạc:

– Thời gian: lúc 08 giờ 00 phút, ngày 12/5/2024 (Chủ Nhật).

– Địa điểm: Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II (số 502 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, thành phố Thủ Đức).

– Đối tượng: Cán bộ Công đoàn thuộc khối Ủy ban nhân dân 34 Phường.

2. Vòng thi trực tuyến kiến thức chung:

Đợt 1: từ 00 giờ, ngày 13/5/2024 đến 00 giờ, ngày 23/5/2024 (Bảng A).

Đợt 2: từ 00 giờ, ngày 23/5/2024 đến 00 giờ, ngày 02/6/2024 (Bảng B).

Đợt 3: từ 00 giờ, ngày 02/6/2024 đến 00 giờ, ngày 13/6/2024 (Bảng C).

3. Vòng thi xử lý tình huống và năng khiếu:

– Thời gian: lúc 07 giờ 30 phút, ngày 20/7/2024 (thứ 7).

– Địa điểm: Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức (số 17 Lê Quý Đôn, Bình Thọ, thành phố Thủ Đức).

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng bao gồm: tiền thưởng và Giấy khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích cao ở mỗi bảng.

1. Đối với cá nhân: chia làm 03 bảng, cụ thể:

– Giải nhất:                       1.500.000 đồng/giải (01 giải/bảng).

– Giải nhì:                         1.000.000 đồng/giải (01 giải/bảng).

– Giải ba:                          800.000 đồng/giải (03 giải/bảng).

– Giải khuyến khích:           500.000 đồng/giải (10 giải/bảng).

2. Đối với tập thể: chia làm 03 bảng, cụ thể:

– Giải nhất:                       4.000.000 đồng/giải (01 giải/bảng).

– Giải nhì:                         3.000.000 đồng/giải (01 giải/bảng).

– Giải ba:                          2.000.000 đồng/giải (01 giải/bảng).

– Giải khuyến khích:           1.000.000 đồng/giải (07 giải/ 03 bảng).

Tùy theo số lượng và tình hình tham gia, Ban Tổ chức sẽ cơ cấu lại số lượng các giải thưởng cho phù hợp.

Cuộc Thi Sẽ Kết Thúc Trong

24Ngày 14Giờ 45Phút 38Giây

Bắt đầu

00 giờ

02/06/2024

Kết thúc

00 giờ

13/06/2024