1. Đối tượng, số lượng:

Cá nhân là đoàn viên, công nhân lao động tại các CĐCS thuộc khối Giáo dục công lập và ngoài công lập: tối thiểu 50% đoàn viên, người lao động/CĐCS.

2. Thời gian diễn ra hội thi

Thời gian thi lý thuyết: từ 18/9/2022 đến 23/9/2022

Thời gian thi thực hành: lúc 08 giờ 00 phút, ngày 08/10/2022 (thứ Bảy)

– Địa điểm thực hành: Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II

(số 502 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, thành phố Thủ Đức)

* Lưu ý: Thí sinh có mặt trước 30 phút trước giờ thi thực hành để làm công tác chuẩn bị điểm danh vào phòng thi; danh sách phòng thi sẽ thông báo sau khi có kết quả phần thi lý thuyết.

3. Cơ cấu giải thưởng:

Cơ cấu giải thưởng ở mỗi bảng thi gồm:

– Giải Nhất     : 01 giải, gồm giấy khen, hoa và tiền thưởng 1.500.000 đồng.

– Giải Nhì       : 02 giải, gồm giấy khen, hoa và tiền thưởng 1.200.000 đồng.

– Giải Ba        : 03 giải, gồm giấy khen, hoa và tiền thưởng 1.000.000 đồng.

– Giải Khuyến khích: 05 giải, gồm giấy khen, hoa và tiền thưởng 200.000 đồng.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Tổ chức sẽ cơ cấu lại các bảng thi, giải thưởng và mức thưởng cho phù hợp với số lượng thí sinh hội thi.

Cuộc Thi Sẽ Kết Thúc Trong

-857Ngày -5Giờ -7Phút -29Giây

Bắt đầu
00 giờ 00 phút
18/9/2022
Kết thúc
23 giờ 59 phút
23/9/2022

1. Đối tượng, số lượng:

Cá nhân là đoàn viên, công nhân lao động tại các CĐCS  thuộc khối cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền, đơn vị hành chính – sự nghiệp và Ủy ban nhân dân 34 Phường: tối thiểu 50% đoàn viên, người lao động/CĐCS.

2. Thời gian diễn ra hội thi

Thời gian thi lý thuyết: từ 24/9/2022 đến 28/9/2022

Thời gian thi thực hành: lúc 08 giờ 00 phút, ngày 09/10/2022 (Chủ Nhật)

– Địa điểm thực hành: Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II

(số 502 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, thành phố Thủ Đức)

* Lưu ý: Thí sinh có mặt trước 30 phút trước giờ thi thực hành để làm công tác chuẩn bị điểm danh vào phòng thi; danh sách phòng thi sẽ thông báo sau khi có kết quả phần thi lý thuyết.

3. Cơ cấu giải thưởng:

Cơ cấu giải thưởng ở mỗi bảng thi gồm:

– Giải Nhất     : 01 giải, gồm giấy khen, hoa và tiền thưởng 1.500.000 đồng.

– Giải Nhì       : 02 giải, gồm giấy khen, hoa và tiền thưởng 1.200.000 đồng.

– Giải Ba        : 03 giải, gồm giấy khen, hoa và tiền thưởng 1.000.000 đồng.

– Giải Khuyến khích: 05 giải, gồm giấy khen, hoa và tiền thưởng 200.000 đồng.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Tổ chức sẽ cơ cấu lại các bảng thi, giải thưởng và mức thưởng cho phù hợp với số lượng thí sinh hội thi.

Cuộc Thi Sẽ Kết Thúc Trong

-857Ngày -5Giờ -7Phút -29Giây

Bắt đầu

00 giờ 00 phút 

24/9/2022

Kết thúc

23 giờ 59 phút

28/9/2022

1. Đối tượng, số lượng:

Cá nhân là đoàn viên, công nhân lao động tại các CĐCS thuộc khối đơn vị sản xuất, kinh doanh: tối thiểu 02 đoàn viên, người lao động/CĐCS

2. Thời gian diễn ra hội thi

– Thời gian thi lý thuyết: từ 29/9/2022 đến 02/10/2022

– Thời gian thi thực hành: lúc 14 giờ 00 phút, ngày 09/10/2022 (Chủ Nhật)

– Địa điểm thực hành: Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II

(số 502 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, Tp. Thủ Đức)

* Lưu ý: Thí sinh có mặt trước 30 phút trong ngày thi thực hành để làm công tác chuẩn bị điểm danh vào phòng thi; danh sách phòng thi sẽ thông báo sau khi có kết quả phần thi lý thuyết.

3. Cơ cấu giải thưởng:

Cơ cấu giải thưởng ở mỗi bảng thi gồm:

– Giải Nhất   : 01 giải, gồm giấy khen, hoa và tiền thưởng 1.500.000 đồng.

– Giải Nhì    : 02 giải, gồm giấy khen, hoa và tiền thưởng 1.200.000 đồng.

– Giải Ba      : 03 giải, gồm giấy khen, hoa và tiền thưởng 1.000.000 đồng.

– Giải Khuyến khích: 05 giải, gồm giấy khen, hoa và tiền thưởng 200.000 đồng.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Tổ chức sẽ cơ cấu lại các bảng thi, giải thưởng và mức thưởng cho phù hợp với số lượng thí sinh hội thi.

Cuộc Thi Sẽ Kết Thúc Trong

-857Ngày -5Giờ -7Phút -29Giây

Bắt đầu

00 giờ 00 phút

29/9/2022

Kết thúc

23 giờ 59 phút

02/10/2022