Công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở năm 2024

Công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở năm 2024

Chiều ngày 02/4, Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Hội Cựu chiến binh thành phố Thủ Đức với 09 đoàn viên và Công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Thủ Đức với 16 đoàn viên.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hương – Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Thủ Đức đã trao quyết định thành lập 02 Công đoàn cơ sở và công nhận Ban chấp hành công đoàn Cơ quan Hội Cựu Chiến binh thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2024 – 2028, gồm các đồng chí có tên sau:

  1. Đ/c Bùi Quang Trương – Phó Chủ tịch Hội – Chủ tịch
  2. Đ/c Nguyễn Thành Nhân – Chuyên viên – Phó Chủ tịch
  3. Đ/c Nguyễn Hữu Thọ – Chuyên viên       – Ủy viên Ban Chấp hành

đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hương – Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Thủ Đức đã trao quyết định thành lập Công đoàn  Cơ quan Hội Cựu Chiến binh thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2024 – 2028

Ban chấp hành công đoàn Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2024 – 2028, gồm các đồng chí có tên sau:

  1. Đ/c Trần Thị Minh Nguyệt – Phó Chủ tịch – Chủ tịch
  2. Đ/c Phan Thị Ánh Vân – UV.BTV Hội      – Phó Chủ tịch
  3. Đ/c Lê Thúy An – UV.BTV Hội      – Ủy viên Ban Chấp hành

đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hương – Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Thủ Đức đã trao quyết định thành lập Công đoàn  Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2024 – 2028

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*