Công bố quyết định công tác cán bộ

Công bố quyết định công tác cán bộ

Sáng ngày 04/01/2022, thừa uỷ quyền của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Nhà văn hoá Lao động và Kế toán trưởng Liên đoàn Lao động.

Từ khi sáp nhập bộ máy tổ chức từ 3 quận (Quận 2, Quận 9, Thủ Đức) các phong trào công nhân viên chức – lao động và hoạt động công đoàn luôn được tập thể Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức tập trung đề ra nhiều giải pháp nhằm đưa các hoạt động sớm đi vào thực tiễn, trọng tâm là gắn với đặc thù của đơn vị trong điều kiện mới. Bên cạnh sự nổ lực của đội ngũ cán bộ công đoàn thành phố Thủ Đức, sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trong các hoạt động, trọng tâm là công tác cán bộ đã tạo điều kiện cho hoạt động trong phong trào công nhân viên chức – lao động trên địa bàn ngày càng đạt hiệu quả sâu rộng.

Đồng chí Nguyễn Đình Cường – PCT Thường trực LĐLĐ Tp.Thủ Đức công bố quyết định

Trong lễ công bố quyết định đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung – Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Nhà văn hoá Lao động thành phố Thủ Đức đối với đồng chí Nguyễn Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức và chức danh Kế toán trưởng Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức đối với đồng chí Lê Chúc Triều Thuỷ – Uỷ viên Ban thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức, thời hạn giữ chức vụ của 2 đồng chí được bổ nhiệm là 05 năm.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung – TUV, Chủ tịch LĐLĐ Tp. Thủ Đức trao quyết định Giám đốc Nhà văn hóa Lao động đối với đồng chí Nguyễn Thanh Xuân

Phát biểu tại sau khi nhận nhiệm vụ, các đồng chí được bổ nhiệm đều rất vui mừng trước sự tín nhiệm của tập thể lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức, đồng thời xem đây cũng là một trọng trách để nổ lực phấn đấu đưa hoạt động công đoàn và các phong trào trong công nhân viên chức – lao động ngày càng phát triển, đặc biệt là công tác nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn trong thời gian tới

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung – TUV, Chủ tịch LĐLĐ Tp. Thủ Đức trao quyết định Kế toán trưởng Liên đoàn Lao động đối với đồng chí Lê Chúc Triều Thủy

Thời gian tới, Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách, nhằm đáp ứng điều kiện hoạt động trong tình hình mới, trọng tâm là công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động tương xứng với vị trí, tốc độ phát triển của thành phố.

—————

Thành Non

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*