HỌC TÂP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Trở về trang chủ
HỌC TÂP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa..!!

Ngày 24 tháng 12 năm 1947…!! …“Chúng ta toàn dân, giáo cũng như lương, đoàn kết kháng chiến để Tổ quốc được độc lập, tôn giáo được tự do”. Là

HỌC TÂP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa…!!

(Ngày 23 tháng 12 năm 1946)! “Dân ta phải giữ nước ta, Dân là con nước, nước là mẹ chung”. Là câu thơ do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm

HỌC TÂP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa..!!

(Ngày 22 tháng 12 năm 1964)! “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì

HỌC TÂP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Lời Bác Hồ dạy Ngày này năm xưa

(Ngày 15 tháng 12 năm 1958) ! —————— “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”.

HỌC TÂP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa

(Ngày 10 tháng 12 năm 1961) ! ——————— “Đảng viên, đoàn viên thanh niên lao động phải là những người xung phong gương mẫu trong mọi mặt sản xuất, công

HỌC TÂP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa

(Ngày 09 tháng 12 năm 1959)…!!! ____________ “Khi phát triển Đảng cần phải chọn lọc rất cẩn thận, phải xem trọng chất lượng quyết không nên làm một cách ồ

HỌC TÂP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa

Ngày 05 tháng 12 năm 1962 ——————— “Việc to cũng như việc nhỏ. Đảng và Chính phủ ta đều lo phục vụ lợi ích của Nhân dân”. Lời căn dặn

HỌC TÂP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa

Ngày 03 tháng 12 năm 1945 ! ——————— “Nhờ sức đoàn kết tranh đấu chung của tất cả các dân tộc, nước Việt Nam ngày nay được độc lập, các

HỌC TÂP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa

Ngày 02/12/1949 !!! ——————— “Bộ đội phải kính trọng dân, giúp đỡ dân. Dân phải thương yêu bộ đội, ủng hộ bộ đội. Quân và dân phải luôn luôn đoàn

HỌC TÂP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa

Ngày 01/12/1962…!! ———————— “Để làm tròn nhiệm vụ cao quý của mình, văn nghệ sĩ cần phải rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần phục vụ nhân