Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn thực hiện quy định về tăng giờ làm thêm

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn thực hiện quy định về tăng giờ làm thêm

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) vừa ban hành Công văn 1312/LĐTBXH-ATLĐ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 về tăng giờ làm thêm trong bối cảnh phục hồi kinh tế.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lưu ý một số nội dung sau đây:

– Các trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm tối đa 300 giờ trong 1 năm là các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 và khoản 3 Điều 107 Bộ luật Lao động.

– Tất cả trường hợp được làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 năm đều được làm thêm từ trên 40 giờ đến 60 giờ trong 1 tháng kể từ ngày 1/4/2022.

– Tuân thủ đầy đủ các quy định khác về làm thêm giờ tại Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn Bộ luật Lao động .

– Khi tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong 01 năm người sử dụng lao động phải thông báo cho Sở LĐ-TB&XH theo quy định tại khoản 4 Điều 107 Bộ luật Lao động và Điều 62 Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

– Các quy định của Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 được thực hiện cho đến hết ngày 31/12/2022, trừ trường hợp Quốc hội quyết định kéo dài thời gian thực hiện.

Ảnh minh họa: Lao động và Công đoàn/Báo Người lao động

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*