Ban Chấp hành lâm thời Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ban Chấp hành lâm thời Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2017 – 2022

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

1. Danh sách Chủ tịch, Phó Chủ tịch lâm thời Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức

1. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung UV.BCH Đảng bộ Thành ủy Thành phố Thủ Đức

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức.

2. Đồng chí Nguyễn Đình Cường, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức.
3. Đồng chí Trần Phước Hùng Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức.
4. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hương Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức.
5. Đồng chí Nguyễn Văn Đãng Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức.
6. Đồng chí Đỗ Thị Thu Hiền Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức.
7. Đồng chí Phạm Thị Ngọc Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức.
8. Đồng chí Trần Thanh Quang Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức.
9. Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố T

 

2. Danh sách Ủy ban Kiểm tra lâm thời Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức

1. Đồng chí Đỗ Thị Thu Hiền Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
2. Đồng chí Phù Thúy Bình Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
3. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo Châu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
4. Đồng chí Nguyễn Thị Như Trang Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
5. Đồng chí Lê Thị Kim Điệp Ủy viên ủy ban Kiểm tra
6Đồng chí Trần Anh Thanh Mai Ủy viên ủy ban Kiểm tra
7. Đồng chí Lê Thị Hồng Nhung Ủy viên ủy ban Kiểm tra
8. Đồng chí Giảng Phan Hồng Phúc Ủy viên ủy ban Kiểm tra
9Đồng chí Lê Thị Thanh Thanh Ủy viên ủy ban Kiểm tra
10. Đồng chí Đậu Thị Thao Ủy viên ủy ban Kiểm tra

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*